header

Gecertificeerd:

(Jan Houwen)

Aangesloten bij:

Nyingma Centrum
Nederland

Praktijk Lichaamsgerichte (Psycho)therapie
'naar een vrij stromende levensenergie'


Praktische informatie


De praktijk wordt aan huis gevoerd door Jan Houwen en Monique Verschuuren. Beide onder andere opgeleid als lichaamsgericht therapeut in de biodynamische (psycho)therapie.

 

Meer achtergrondinformatie   Meer achtergrondinformatie

Adresgegevens:

Jan Houwen
Monique Verschuuren

Koningskaars 24
5803 JC Venray
Tel.: 0478 587 364
Bereikbaarheid per openbaar en per eigen vervoer

E-mail: jan.houwen@dorje.nl
E-mail: monique.verschuuren@dorje.nl
Website: www.dorje.nl

Telefonisch zijn wij het best bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur 's avonds.
De praktijk houden wij aan huis. De cursussen vinden daar ook plaats.

Lijn5


Maatregelen in verband met Corona:

Vanaf 11 mei 2020 mogen de contactberoepen hun individuele werk in de praktijkruimte weer oppakken. De gezamenlijke beroepsorganisaties hebben een ‘Leidraad infectiepreventie’ samengesteld met maatregelen en voorwaarden waaronder, volgens RIVM-richtlijnen, het werk ‘veilig’ kan plaatsvinden. 

Ons Protocol:

Vanaf 11 mei mogen we weer af spreken in onze praktijkruimte. Graag informeren we je over onze maatregelen omtrent corona.

 1. We vragen je een vragenlijst in te vullen; heb je vraag 1 t/m 6 met nee beantwoord dan kunnen we een afspraak maken; eventuele ja-‘s in de andere vragen betekent dat we nader bevragen hoe het met je gezondheid is. Klik hier voor de: vragenlijst
 2. We zorgen dat kort voor je komst  alles schoon is gemaakt en geventileerd, en dat papieren (zak)doekjes aanwezig zijn en ruimte om handen te ontsmetten/wassen.
 3. We houden (zoveel mogelijk) anderhalve meter afstand. Tijdens onze eerste afspraak beperken we ons tot gespreksaanwijzingen. Waardoor andere voorzorgsmaatregelen niet nodig zijn. Mocht andere behandeling gewenst zijn dan zullen we de maatregelen treffen die daarbij horen.
 4. We geven elkaar geen hand en als we moeten hoesten of niezen gebruiken we een papieren doekje (is aanwezig) en gooien dat meteen weg (vuilnisbakje is aanwezig).
 5. We hoeven geen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken als een mondkapje e.d.
  Als je het prettig vindt kun je dat wel doen.
 6. Voor jou telt dat je zo min mogelijk spulletjes meebrengt. Alles zoveel mogelijk in de auto laat, zoals je tas, jas, mobieltje, etc. Of in de garderobe na binnenkomst.
 7. Als het even kan het toilet niet gebruiken (maar bij hoge nood kan dat wel, het toilet is  schoon).
 8. Mocht je angstig zijn om fysiek af te spreken dan is een online consult altijd mogelijk. Dat zullen skype-gesprekken zijn.
 9. Zijn niet al je vragen beantwoord? Bel of mail ons.


Klik op: "Leidraad infectiepreventie Covid-19 CAM-sector" om het officiële document in te zien dat opgesteld is voor de sector waar onze praktijk onder valt.

Lijn5


Betalingen:
Kunnen contant worden meegebracht of overgemaakt op:
voor Jan Houwen: IBAN: NL86 INGB 0002 5840 07 t.n.v.: J.L. Houwen
voor Monique Verschuuren: IBAN: NL91 INGB 0003 799 133 t.n.v.: M. W. Verschuuren

Kosten van een therapiesessie:
Een kennismakingsgesprek kost € 40,00. Een normale sessie duurt 1 1/4 uur en wordt naar bruto gezinsinkomen berekend.
Afzeggen van een sessie:
• Langer dan een week van te voren geen kosten
• Tot 2 dagen van te voren, de helft van een sessie

Vergoeding:
Bij Monique Verschuuren worden de kosten, afhankelijk van het aanvullende verzekeringspakket, meestal onder de noemer van alternatieve zorg of psychologische zorg (vaak deels) vergoed.
De SBLP heeft een lijst van de vergoedingen door zorgverzekeraars opgesteld: Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP. U dient ten alle tijde zelf navraag te doen.

Voor navraag bij de verzekeringen is het goed om Monique's registratie te vermelden, zie hiervoor bij registraties.

Privacy:
Van uw behandeling wordt een cliëntendossier bijgehouden. U hebt het recht dit dossier in te zien.
Een toelichting van de persoonsgegevens in het clientendossier die worden vastgelegd en de manier waarop wij daar mee omgaan vindt u onder Privacy verklaring (klik hier om te openen).

Iedere zorgverlener in Nederland is verplicht om gebruik te maken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, als er een vermoeden is van geweld of misbruik in de huiselijke kring. Wij zullen gebruik maken van het stappenplan van de SBLP om wel of niet over te gaan tot melding wanneer er sprake is van een vermoeden of onthulling. Dit stappenplan kunt u hier inzien.

Klachtenregeling:
Wanneer er volgens u tijdens een behandeling iets is misgegaan, kunt u de klacht melden bij o.a. de Stichting Beroepsorganisatie voor LichaamsgeoriŽnteerde (Psycho)therapie (SBLP) via de “Contactpersoon klachtbehandeling”, e-mail: vertrouwenspersoon@sblp.nl.

De SBLP heeft een "stappenplan voor clienten" gemaakt wat hier kunt downloaden.

Ook is er een "Klachtenreglement met aanhangsel" wat u alhier kunt downloaden.

Kleding:
Het is aan te bevelen om prettig zittende kleren aan te hebben of mee te nemen.

Registraties:
Monique Verschuuren is geregistreerd bij Vektis en heeft een: AGB-code.
Haar KvK-nummer is: 14126633

Jan Houwen is niet meer geregistreerd bij Vektis en heeft de AGB-code per 1-1-2022 laten verlopen vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd.
Zijn KvK-nummer is: 14126639

Monique Verschuuren is ingschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ® en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Bereikbaarheid

Up

Grijze balk

 


Op dit moment geen cursussen in het verschiet

 


Koningskaars 24 ● 5803 JC Venray ● 0478 587364 ● Jan.Houwen@dorje.nlMonique.Verschuuren@dorje.nl ● www.dorje.nl