header

Gecertificeerd:

(Jan Houwen)

Aangesloten bij:

Nyingma Centrum
Nederland

Praktijk Lichaamsgerichte (Psycho)therapie
'naar een vrij stromende levensenergie'


 

 

 

 

 

 

Meditatie laten gebeuren

Wanneer we een dieper niveau van meditatie ervaren,
merken we dat meditatie
de natuurlijke staat van de geest is.
Dat is op zichzelf de ervaring van verlichting.
Bijna alle spirituele disciplines beoefenen de een of andere vorm van meditatie. Meditatie wordt gewoonlijk als een vorm van denken beschouwd, gebruikt in combinatie met woorden, beelden of begrippen. Meditatie is echter geen denken over iets. De meditatieve ervaring lijkt subjectief te zijn - mijn bewustzijn, mijn gewaarzijn. Wanneer we dieper doordringen in de meditatieve situatie, ontdekken we dat gewaarzijn subjectief noch objectief is; het kan niet begripsmatig geanalyseerd worden. Gewaarzijn is een natuurlijke openheid die ontstaat wanneer de geest aan zichzelf wordt overgelaten - zonder onderbrekingen, afleiding of verwachtingen.
Meditatief gewaarzijn is als volledig open ruimte. Geen ruimte in de gewone zin van het woord, omdat ruimte geen plaats is en ook geen bepaalde vorm of voorstelling heeft. Deze ruimte is noch buiten het lichaam noch in de geest. Het is mentaal noch fysiek en toch is het tegelijkertijd een diep gevoel van stilte, openheid en evenwicht, wat de ervaring van meditatie zelf is.
Traditioneel worden bepaalde oefeningen voorgeschreven als je met meditatie begint, zoals intensieve concentratie, het voor de geest halen van bepaalde beelden of het zingen van mantra's. Leraren leggen de nadruk op verschillende oefeningen, afhankelijk van de behoeften van de leerling. Een leraar kan bijvoorbeeld tegen de ene leerling zeggen dat hij alleen naar een rustige plek moet gaan en een half uur of drie kwartier volledig stil zijn, en tegen een ander dat hij naar de bergen of de zee moet gaan en luidkeels zingen. Een ander moet misschien naar de lucht kijken en gewoon open zijn. Anderen krijgen misschien religieuze of rituele oefeningen op.
In het algemeen moeten we die dingen doen die ons rustig en ontspannen maken - alles wat ons helpt bij het ontwikkelen van stilte en concentratie. Meditatie helpt ons, kalm en gelukkig te zijn . . . van het leven te genieten, opgewekt te zijn en onze fysieke en psychische problemen effectief aan te pakken. Ons leven komt in evenwicht als we onze meditatieve ervaring kunnen integreren. Dat kunnen we doen met onze vreugde en ons geluk maar evenzeer met onze woede, wrok, frustratie en ellende . . alle emoties die er dagelijks zijn. We kunnen ze allemaal omzetten in de ontspanning en rust van de meditatie.
In het begin schijnt meditatie heel makkelijk - kalm, stil en ontspannen zijn en misschien nog wat instructies volgen. Maar wanneer we onze meditatie verfijnen gaan we heel langzaam beseffen dat mediteren veel meer inhoudt dan alleen maar ontspannen zijn en kijken naar onze gedachten en emoties. Meditatie is eigenlijk een methode van zoeken naar waarheid of inzicht, van proberen de essentie van het bestaan en de menselijke geest te ontdekken. Om dat te ontdekken moeten we heel diep in meditatie gaan en zien wie we werkelijk zijn.

(Uit "Leven in Evenwicht" van Tarthang Tulku)

Meer over meditatie:
Zitten, de basishouding van de zeven gebaren
Meditatieoefening: Hoe te mediteren
Meditatieoefening: De ademhaling tellen
Meditatieoefening: Kijken naar gedachten

Eenvoudige boeken over meditatie:
Verborgen Vrijheid
Open bewustzijn
Leven in Evenwicht

Up

Grijze balk

 


Op dit moment geen cursussen in het verschiet

 


Koningskaars 24 ● 5803 JC Venray ● 0478 587364 ● Jan.Houwen@dorje.nlMonique.Verschuuren@dorje.nl ● www.dorje.nl