header

Aangesloten bij:

Nyingma Centrum
Nederland

Praktijk Lichaamsgerichte (Psycho)therapie
'naar een vrij stromende levensenergie'


Quotes

The view of the natural state is beyond concepts,
The meditation is beyond meditating,
The conduct is beyond accepting and rejecting,
The fruition is beyond hope and fear.

(Tsikey Chokling Rinpoche)

 

Wanneer je naar boven kijkt,
naar de onmetelijke ruimte van de hemel
bevinden zich daar geen gedachten
die door het bewustzijn geprojecteerd worden.
wanneer je naar binnen kijkt, naar je eigen bewustzijn,
is niemand bezig gedachten te projecteren door ze te denken.
als je dit herkent,
wordt je bewustzijn doorschijnend helder
en vrij van denkbeelden.

(Padmasambhava, Naakt Zien)

Ontspan zonder je ergens op te richten
Verander of verbeter je gewone bewustzijn niet.
Loop nergens op voorut.
Blijf niet bezig met wat gebeurd is,
En grijp het heden niet vast.
Wat overblijft is het van nature aanwezig gewaarzijn
− Dat niet te beschrijven of uit te leggen is –
De onmetelijke uitgestrektheid,
Die vrij is van beperkingen en bezorgdheden.

(Longchenpa, Treasure trove)

 

Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek,
vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden.

(Wislawa Szymborska)

 
Ontwaken
"Wie naar buiten kijkt droomt,
Wie naar binnen kijkt ontwaakt."
(Carl Jung)

 
"Zijn wie je bent.
Dat is geluk. "

(Erasmus)

 

 

"Denken is de natuurlijke activiteit van de geest.
Meditatie gaat niet over je gedachten tegenhouden.
Meditatie is het proces van het laten rusten van je geest in zijn natuurlijke toestand,
die open is voor en zich van nature bewust is van gedachten,
emoties en gewaarwordingen die zich voordoen."

(Yongey Mingyur Rinpoche)

 

“De geest van de beginner kent vele mogelijkheden,
de geest van de gevorderde slechts weinig.”

(S. Suzuki)

 

"When we welcome not-knowing,
something deep within us relaxes.
We do not have to push not-knowing away,
do not have to fear it or cover it up or disguise it.

Not knowing not-knowing,
we treat it it with virtual paranoia.
We fear to look
in the very place wher knowledge takes birth"

(Tarthang Tulku - Visions of Knowledge)

 
Het is belangrijk om een half uur te mediteren.
Behalve als je het druk hebt.
Dan is een vol uur nodig.
(St Francis de Sales)

 

Zij die wakker zijn leven in een voortdurende toestand van verwondering.

(Jack Kornfield )

 

Teach us to care and not to care.
Teach us to sit still.

(T.S. Eliot)

 

Te weten dat wat we zoeken in ons innerlijk ligt,
verandert alles.

(Allan B. Wallace)

 
Wat het is

Het is onzin, zegt het verstand
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is tegenslag, zegt de berekening
Het is alleen maar pijn, zegt de angst
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is belachelijk, zegt de trots
Het is lichtzinnig, zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk, zegt de ervaring
Het is wat het is, zegt de liefde

(Erich Fried)

 
"Leven flikkert in de vlagen van duizend en één ziektes,
Kwetsbaarder dan een luchtbel in een beek.
In de slaap verlaat iedere adem ons en wordt weer ingeademd:
Hoe wonderbaarlijk dat we nog levend wakker worden!"

(Nâgârjuna)

 
"Als je daar aankomt, is er helemaal geen daar."
(Gertrude Stein)

 
"Het is niet moeilijk het juiste pad te gaan als je ophoudt keuzes te maken."

 

"Heb je geduld te wachten tot
je modder zakt, het water helder wordt?
Kun je in stilte verwijlen tot
de juiste handeling vanuit zichzelf ontstaat?"

(Lao-Tse, Tao-te tjing)

 

"Ik ben zoals ik ben, dat is genoeg,
Al is niemand ter wereld opmerkzaam, ik ben in vrede,
Al is iedereen opmerkzaam, ik ben in vrede.

Eén wereld ken ik, die ik het grootste acht:
die wereld ben ik.
En of ik vandaag tot mijzelf kom
of over tienduizend of tien miljoen jaar,
ik aanvaard het in blijdschap,
of ik kan in blijdschap wachten."

(Walt Whitman, Leaves of Grass)

 

"Al het zichtbare is verbonden met het onzichtbare;
het hoorbare met het onhoorbare;
het tastbare met het ontastbare;
en, misschien,
het denkbare met het ondenkbare"

(Novalis)

 

"Waar langzaam uit het reeds vergetene
vroegere ervaringen in ons op wellen
geheel overwonnen, mild en onmetelijk,
en doorleefd in het ontastbare:

dáár begint het woord, zoals wij het begrijpen;
gaat de betekenis ervan stil aan ons voorbij -
want de geest die ons eenzaam maakt, wil er
volstrekt zeker van zijn dat wij één worden"

(Rainer Maria Rilke)

 

"Koester wrok noch jaloezie
Zaai geen tweespalt
Leer aan vele levende wezens
Wortels van deugdzaamheid te planten
Ontwikkel een hart van grote vriendelijkheid
Dat zich tot allen in de tien richtingen uitstrekt
Degene die zo oefent kan demonen overwinnen"

(de Boeddha (uit de Ratnakuta-soetracollectie))

 

"Wanneer er een remedie is, wat is dan het nut van frustratie?
Wanneer er geen remedie is, wat is dan het nut van frustratie?"

(Shantideva)

 

"Meditatie kent geen enkele repetitie -
het is zijn van moment tot moment."

(Vimala Thakar)

 

"Voorbij het geloof van elke religie,
ligt de waarheid van de menselijke geest.
Voorbij de macht van staten,
ligt de kracht van het menselijk hart.
Voorbij de menselijke rede, zijn de krachten
van wijsheid, liefde en helende energie
werkzaam in het universum.
Als wij vrede kunnen vinden in ons eigen hart,
maken we contact met deze universele krachten.
Dit is onze enige hoop."

(Tarthang Tulku Rinpoche)

 

"Mensen zijn bereid om deel te nemen aan een oorlog en zelfs om hun leven te geven voor een reden, maar zij kunnen de redenen van hun lijden niet opgeven."

(Tarthang Tulku Rinpoche)

 

Als we vrijheid beschouwen als iets dat ons wezenlijk eigen is, komen we tot de ontdekking dat ons leven is wat we er van maken. Alle mogelijkheden staan open: onze keuzes zijn onbeperkt. Wanneer we over kennis beschikken, schenkt ruimte ons grenzeloos veel mogelijkheden en biedt tijd ons oneindig veel kansen tot verandering.

(Tarthang Tulku Rinpoche)

 

De vragen van WELKE (luisteren met het hart):

W Wat “Wat is er gebeurd?”
E Emotie “Welke emotie hebt u gevoeld?”
L Lastigste “Wat is het lastigste of het moeilijkste voor u geweest?”
K Klim weer in het zadel” “En wat zou u helpen om weer in het zadel te klimmen en de moeilijkheden het hoofd te bieden?”
E Empathie “Dat moet moeilijk voor u zijn”

 

 

Emotionele communicatie (assertiviteit):

O Oorsprong
P Plaats en Tijd
V Vriendelijke benadering
O Objectief gedrag
E Emotie
T Teleurgestelde verwachtinge
n

Up

Grijze balk

 Tibetaanse Yoga, Meditatie & Mindfulness

Cursussen vanaf
maandag 8 januari met Monique
dinsdag 9 januari met Jan
Tijd: 19.30-21.15 u.

Meer informatie


Koningskaars 24 ● 5803 JC Venray ● 0478 587364 ● Jan.Houwen@dorje.nlMonique.Verschuuren@dorje.nl ● www.dorje.nl