header

Gecertificeerd:

(Jan Houwen)

Aangesloten bij:

Nyingma Centrum
Nederland

Praktijk Lichaamsgerichte (Psycho)therapie
'naar een vrij stromende levensenergie'


Mantra's uit het Tibetaans Boeddhisme

Zuiveringsmantra:
OM AH HUM

Mantra van Avalokiteshvara:
OM MANI PADME HUM

Mantra van Sakyamuni Boeddha:
TAD YATHA OM MUNI MUNI MAHAMUNI SAKYAMUNI YE SVAHA

Vajra Guru mantra (mantra van Padmasambhava):
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

Mantra van Manjusri:
OM AH RA PA TSA NA DI

Prajnaparamita mantra (hart-soetra):
OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA

Mantra van de Healing Buddha:
OM BHAISAJYA BHAISAJYA MAHABHAISAJYA BHAISAJYARAJA SAMUDGATE YE SVAHA

Tara mantra:
OM TARA TU TARA TU RE SVAHA

Mantra van Kennis:
ah AH SHA SA MA HA

Pass-crossing mantra:
KI KI SO SO LA GYALO

Mantra van mededogen:
OM AH MIRTHE BIM DU SVAHAJA MAHASUKKHA SVAHA

Hundred syllable Mantra of Vajrasattva:
OM VAJRASATTVA SAMAYAM
ANUPALAYA VAJRASATTVA
TVENO PATISTHA
DRDHO ME BHAVO
SUTOSYO ME BHAVO
SUTOSYO ME BHAVO
ANURAKTO ME BHAVO
SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA
SARVA KARMASU CA ME
CITTAM SREYAM
KURU HUM
HA HA HA HA HOH
BHAGAVAN SARVA TATHAGATA
VAJRA MA ME MUNCA
VAJRI BHAVA MAHA
SAMAYA SATTVA
AH HAM PHAT

Letterlijke woordbetekenissen:
OM : klank van het hoofd; heeft geen specifieke betekenis, is energie verzamelen.
AH : klank van de keel.
HUM : klank van het hart.
Vajra : scepter of diamant.
Guru : leraar.
Padma : lotus.
Siddhi : bovennatuurlijke kracht.
Mani : het "kostbare juweel" of de "de steen der wijzen".
Gate : weg, verloren.
Paragate : weg tot in het hiernamaals.
Parasamgate : totaal weg.
Boddhi : realisatie, belichaming.
Soha of Svaha : amen of wel, zo is het.
Ki ki so so: long life and happiness invocation
La gyalo: "the god's are victorious"

Up

Grijze balk

 Tibetaanse Yoga, Meditatie & Mindfulness

Cursus vanaf
woensdag 9 januari met Jan
Tijd: 19.30-21.15 u.

Meer informatie


Koningskaars 24 ● 5803 JC Venray ● 0478 587364 ● Jan.Houwen@dorje.nlMonique.Verschuuren@dorje.nl ● www.dorje.nl