header

Gecertificeerd:

(Jan Houwen)

Aangesloten bij:

Nyingma Centrum
Nederland

Praktijk Lichaamsgerichte (Psycho)therapie
'naar een vrij stromende levensenergie'


Folder NVBT

Biodynamische therapie

 

Voor wie?

Biodynamische therapie is geschikt voor mensen die:

Last hebben van stressverschijnselen, en daarmee beter willen leren omgaan

Behoefte hebben ondersteuning in moeilijke perioden op het werk, in de thuissituatie, bij ziekte of de gevolgen daarvan

Gewend zijn zichzelf te overbelasten en zich moeilijk rust kunnen gunnen

Weinig lichaamsgevoel hebben of moeite hebben met aanraking en nabijheid van anderen

Klachten hebben van psychosomatische aard (bijvoorbeeld lage rugpijn, hoofdpijn)

Weinig contact meer voelen met hun lichaam door bijvoorbeeld pijnlijke gebeurtenissen in heden of verleden

Ervaren hebben dat praten over problemen onvoldoende helpt, en daarom via hun lichaam in contact willen komen met gevoelens en emoties

Traumatische ervaringen hebben opgedaan in hun eerste levensjaren

Lijden aan een posttraumatische stressstoornis

Met hun lichaam als uitgangspunt hun werkelijke behoeften en kwaliteiten willen ontdekken en vormgeven in hun leven


Vormen van biodynamische therapie

Binnen de biodynamische therapie worden verschillende methoden toegepast, waaronder massagetherapie en vegetotherapie.
Biodynamische therapie begint meestal met massagetherapie.


Massagetherapie

Biodynamische massagetherapie is een vorm van bewustwording, zowel lichamelijk als psychisch. De therapeut richt zich op het losmaken van spanningen, zodat de peristaltische golven in de darmen de spanningsresten kunnen afvoeren. Er ontstaat weer ruimte in het lichaam, waardoor de ademhaling zich kan verdiepen en de geblokkeerde energie kan gaan stromen.

De massagetherapie begint met een kort gesprek. waarin de cliënt vertelt wat er speelt in diens leven. De therapeut vraagt welke gebeurtenissen spanning opleveren, hoe de cliënt daarmee omgaat en waaraan hij of zij behoefte heeft. Op basis hiervan kiest de therapeut een massagetechniek. Dit kan bijvoorbeeld een massage zijn die ontspant of vitaliseert.
Tijdens de massage legt de therapeut een speciale stethoscoop onder de cliënt, die de peristaltiek hoorbaar maakt. Na afloop van de massage krijgt de cliënt tijd om in rust het effect van de massage te voelen en te integreren.


Vegetotherapie

Vegetotherapie is een aanvulling op en een verdieping van de massagetherapie. Vegetotherapie begint ook met een kort gesprek over de huidige situatie van de cliënt. Daarna moedigt de therapeut de cliënt aan om de gevoelens en impulsen te verkennen die deze situatie oproept in het lichaam. Er kunnen bijvoorbeeld spontaan kleine spierbewegingen optreden, of de ademhaling verandert, of er komen herinneringen, beelden of emoties naar boven. De therapeut helpt de cliënt om deze impulsen tot expressie te brengen en om inzicht te krijgen in de betekenis ervan.
Met uiteindelijke doel is om de ervaring een plaats te geven in bes dagelijks leven, zodat dit kan leiden tot een nieuw, gezonder zelfbewustzijn en een verhoging van de kwaliteit van het leven.


Biorelease

Gebaseerd op de principes van de biodynamische psychologie worden er cursussen Biorelease gegeven op diverse plaatsen in Nederland. Dit zijn kortdurende cursussen voor iedereen die wil leren masseren en die meer wil weten, ervaren en ontdekken over de relatie tussen lichaam en geest. Tijdens de cursussen leren de deelnemers voelen hoe ze spanning vasthouden in hun lichaam, en hoe eis waar ze hun levensenergie blokkeren. Met behulp van een serie oefeningen en massages die steeds dieper op het lichaam inwerken, ervaren ze hoe ze de energie vrijer kunnen laten stromen. De basiscursus bestaat uit ongeveer twaalf bijeenkomsten van drie uur.


Aanmelding en duur van de therapie

Biodynamische therapie kan zowel een aanvulling zijn op de reguliere medische en geestelijke gezondheidszorg als een op zichzelf staande therapie. De duur van een behandeling is gemiddeld vijf kwartier. Het aantal behandelingen kan sterk variëren, afhankelijk van de hulpvraag en de situatie van de cliënt. Voor de therapie begint vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats.


Wat is biodynamische therapie?

Biodynamische therapie is een lichaamsgerichte therapie. Dat wil zeggen dat de psychische gesteldheid van de cliënt benaderd wordt via het lichaam.
Biodynamische therapie is gebaseerd op de biodynamische psychologie. Deze is ontwikkeld door de Noorse psychologe en fysiotherapeute Gerda Boyesen.


Uitgangspunten

Wanneer het moeilijk of onmogelijk is om emoties te uiten, ontstaan er gedragspatronen die aan de omgeving zijn aangepast. Soms zijn die gedragspatronen adequaat, maar niet altijd. Er kunnen ook psychische of lichamelijke blokkades door ontstaan.
Deze blokkades vormen in eerste instantie een beschermende weerstand, maar kunnen op den duur problemen opleveren. Het contact met de eigen emoties, de eigen levensenergie, gaat verloren, en er kunnen gevoelens van onzekerheid, depressie, schuld en schaamte ontstaan.
Het lichaam heeft van oorsprong het vermogen om zich te herstellen na gebeurtenissen die spanning veroorzaken. Bij dit herstel spelen de darmen een belangrijke rol: deze verteren naast voedselresten ook spanningsresten van emoties. Wanneer de spanning in het organisme te hoog oploopt, stagneert de peristaltiek. Hiermee gaat het contact met het zelfregulerend vermogen verloren. Door het losmaken van spanningen en het tot expressie brengen van ingehouden emoties kan het contact met de eigen levensenergie en het zelfregulerend vermogen worden hersteld, en kunnen er andere manieren ontstaan om met spanningen en emoties om te gaan.


NVBT

De Nederlandse Vereniging van Biodynamische Therapeuten (NVBT) is de beroepsvereniging.
De bij de NVBT aangesloten therapeuten hebben hun opleiding voltooid bij het Nederlands Instituut voor Biorelease en Biodynamische Psychologie in Amsterdam of bij de Stichting Biodynamische Psychologie in Nijmegen en zijn als zodanig door de vereniging erkend.
De NVBT heeft een beroepscode die regels stelt aan de beroepsuitoefening, en een eigen regeling voor klacht en tuchtrecht.


Informatie

Wilt u meer informatie over biodynamische therapie of cursussen Biorelease, neem dan contact op met: Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie (NIB)

of met

Praktijk voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapie

Jan Houwen
Monique Verschuuren

Koningskaars 24
5803 JC Venray
Tel.: 0478 587 364

E-mail: jan.houwen@dorje.nl
E-mail: monique.verschuuren@dorje.nl
Website: www.dorje.nl

Up

Grijze balk

 Tibetaanse Yoga, Meditatie & Mindfulness

Cursus vanaf
woensdag 9 januari met Jan
Tijd: 19.30-21.15 u.

Meer informatie


Koningskaars 24 ● 5803 JC Venray ● 0478 587364 ● Jan.Houwen@dorje.nlMonique.Verschuuren@dorje.nl ● www.dorje.nl